طبقه بندی داروهای بیهوشی

 

1-    آسفتانیل : طبقه بندی دارویی : مخدر- طبقه بندی درمانی (ضد درد مکانیسم : آگونیت )

طبقه بندی در حاملگی : C در طولانی مدت D) دفع : کبدی   - اشکال دارویی : TNJ 0/5 MG/ML

بادوز کم و پایین منجر به آنالوژی میشود وبه عنوان نگهدارنده بیهوشی با لغین با انفوزیون مداوم وریدی داده میشود

مصرف در شیردهی : با احتیاط تجویز شود کنترا اندیکاسیون در حساسیت مفرط تر و مابه سر آسم پس از زایمان ودر حاملگی COPD اختلال عملکرد کلیه و کبد تشنج افزایش فشار مغز است .

عوارض : هیپوکلسمی ، هیپوفسقاتمی ، عوارض گوترشی ، سردرد ، بی خوابی ، تاری دید

2-    انفلوران : طبقه بندی دارویی: بیهوش کننده (گازهالوژنه )  طبقه بندی دارویی : بیهوشی استنشاتی

طبقه بندی در حاملگی : B مکانیسم : اعمال اثر فیزیولوژیک روی غشاء سلول عصبی مغز (گابا)

از طریق ریه جذب و قسمت بیشتر توسط ریه دفع میشود

مصرف در دوران شیردهی : این دارو در شیرترشح میشود .

عوارض : خواب آلودگی ، اضطراب ، بی قراری ، تهوع ، بی اختیاری ادرار ، اسپاسم برونش ، تاکی کادری

3-    اتومیریت : طبقه بندی دارویی : خواب آور غیر باربیتوراتی ، طبقه بندی درمانی : بیهوش کننده عمومی

طبقه بندی در حاملگی : C ، مکانیسم : اثر شبیه گابا ، باعث کاهش هدایت عصبی ، کاهش جریان خون مغزی میشود .

متابوسیم : کبدی  دفع : ادرار  -  مصرف درشیردهی : تجویز فقط در صورت لزوم وبا احتیاط باشد عوارض : حرکات میوکلونیک یا تونیک ، هیپرتانسیون ، دیس ریتمی ، تاکی کادری ، آپنه، نهوع ، استفراغ

4-    هالوتان : طبقه بندی دارویی : مشتق اتاق ، طبقه بندی درمانی : بیهوشی عمومی استنشاتی      طبقه بندی در حاملگی : C مکانسم : گابا  تابوسیم : ازطریق ریه جذب و از طریق تنفسدفع میشود    مصرف درشیردهی : این دارو وارد شیر میشود

عوارض : اسپاسک نایژه ، تهوع ، استفراغ ، هیپرترمی بدخیم ، سفتی عضله ، نارسایی کلیه

5-    ایزوفلوران : طبقه بندی دارویی : گازهالوژنه  ، طبقه بندی درمانی : بیهوشی استنشاتی

مصرف درحاملگی :Cمکانیسم : ازطریق ریه ها جذب خون میشود ومیزان بالایی از دارو و بدون تغییر از ریه ها دفع میشود .   مصرف درشیردهی : با احتیاط تجویز میشود .

6-    کتامین : طبقه بندی دارویی : مشتق صناعی فن سیکلیدین      طبقه بندی درمانی : بیهوشی عمومی         مصرف درحاملگی : B    مکانیسم : اثر مستقیم روی سیستم لیسبیک و کورتکس        متابوسیم : کبدی     دفع : ادراری   مصرف در شیردهی : منافع این دارو باید در برابر مضرات آن سنجیده شود     عوارض : آپنه ، گیجی ، تهوع ، توهم ، اختلالات سایکوتیک ، بی اشتهایی ، افزایش بزاق     تجویز : در جراحی حلق و حنجره و مجاری تنفسی بهتر است از این دارو استفاده نشود

7-    نیتروس اکساید : طبقه بندی دارویی : گار اکسیدنیتروس          طبقه بندی درمانی : داروی کمکی بیهوشی عمومی         مصرف درحاملگی :C       مکانیسم : گابا       ، این دارو به داروهای بیهوشی دیگر اضافه میگردد وبه همراه اکسیژن کارگرفته میشود       جذب استنشاتی سریعی دارد . مصرف در شیردهی : اطلاعاتی صحیح و دقیق در دسترس نمی باشد .

8-    سووفلوران : طبقه بندی دارویی : داروی بیهوشی عمومی هالوژنه ، طبقه بندی درمانی : بیهوشی عمومی     طبقه بندی در حاملگی : B ، دفع ریوی ، مکانیسم : گابا   مصرف در شیردهی با احتیاط    عوارض : آژیتاسیون ، سردرد ، سرگیجه ، انسداد راه هوایی ، مورمورشدن

9-    سوفنتاینل: طبقه بندی دارویی : مخدر مشتق فنیل بی پریدین ، طبقه بندی درمانی : کمک بیهوشی         مصرف در حاملگی :C ، مکانیسم : میل ترکیبی با گیرنده مخدری آگونیت M     دفع : ادراری           عوارض : تاکی کادری ، هیپرتانسیون ، خارش ، لرز  مصرف در شیردهی : فقط در صورت لزوم وبا ااحتیاط

10-                       تیوپنتال : طبقه بندی دارویی : باربیتورات کوتاه اثر طبقه بندی درمانی : سلایتو ، بیهوشی عمومی مصرف در حاملگی C- مصرف درشیر دهی  : فقط با احتیاط تجویز شود-دفع ادراری           مکانیسم : کاهش تحریک پذیری عصبی  گولوتامات-  عوارض : اضطراب ، فراموشی ، بی خوابی ، دردشکم ، دیس ریتمی ، تهوع ، کلاپس عروقی محیطی

11-                       آتراکوریوم : بلوک کننده عصبی عضلانی غیر دپلاریزان  - مکانیسم : شل کننده عضلات اسکلتی        کاربرد : داروی کمک بیهوشی - مصرف دربارداری : رده ی C  عوارض : کاهش فشارخون ، قرمز شدن پوست ، گلودرد ، تاکی کاردی ، آنافیلاکسمی ، بدونکواسیاسم- مصرف در شیردهی : احتیاط در مصرف به دلیل عدم مشخص بودن در ترشحات شیر

12-                       پانکورونیوم : رده درمانی : داروی بیهوشی - شل کننده عضلانی و طولانی اثر کمک به بیهوشی جهت شل کردن عضلات اسکلتی و تحمیل لوله گذاری در نای و تنفس مصنوعی - مکانیسم : آنتاگونیستاستیل کولین          عوارض جانبی : انسداد مستقیم گیرنده قلب ، آپنه ، نارسایی تنفسی ، تاکی کاردی .      مصرف در شیردهی : با احتیاط مصرف شود      مصرف در بارداری : رده ی C

13-                       پروپانیدید: رده درمانی : داروی بیهوشی ،    موارد مصرف برای القای بیهوشی و کوتاه اثر    مکانیسم : گلوتامات ، تضعیف کننده مغزی ، بی حسی موضعی  -  مصرف در بارداری : C  عوارض : افزایش و سپس کاهش تهویه ریوی و ایست قلبی ، سکسکه ، افت فشار خون ، آلرژی ، تهوع        مصرف در شیر دهی : تجویز این دارو با احتیاط باید باشد .

14-                       پروپوفل : رده درمانی : داروی بیهوشی ،  موارد مصرف : برای بیهوشی عمومی و سریشن قبل عمل و نتفس مصنوعی پروپوفل در بسیاری از موارد به دلیل برگشت هوشیاری سریعتر جایگزین تیونپتال می شود  .     مکانیسم : گابا و بلوک کانال سدیم       مصرف در شیردهی : با احتیاط مصرف شود      مصرف در بارداری : B    عوارض جانبی : فشار خون ، دیستونی ، وقفه تنفسی  برادی کاردی  ، آپنه ، سوزش محل تزریق

نتیجه

داروهای بیهوشی در زمان قدیم به این صورت بود که فرد را با مشروبات الکلی قوی مست می کردند و اما اولین داروی بیهوشی واقعی تر و کلروفرم و اکسیدنترو بودند

(VERSED)MIDAZOLAM HCI

میدازولمام : رده درمانی : بنزودیارپنین ها ، موارد مصرف : بنزودیارپنین کوتاه اثر بوده که دارای اثرات ضد اضطرابی و آرام بخش و ضد تشنج مورد استفاده در آندوسکوپی و برونکوسکوپی ، گاستروسکوپی ، سیتوسکوپی و آثریوگرافی به عنوان داروی پیش بیهوشی در اعمال جراحی کوچک دندان و القاء بیهوشی پیش از تجویز داروهای بیهوشی و درمان صرع و تشنج و سکسکه مقاوم

مکانیسم : آگونسیت گیرنده BDZ ، اثر برروی گابا و ورودیون کمتر مصرف در بارداری :D-  عوارض : افت فشار خون و سرعت تنفس  - مصرف در شیر دهی : با احتیاط مصرف شود        

ایست قلبی ، تندرنس محل تزریق و آپنه

نتیجه گیری : استفاده از داروی بی هوشی هالوژن منجر به عوارض کبدی میشود  -  مصرف در حاملگی جزء رده ی C است و علاوه بر عوارضی که برای بیمار دارد سلامت پرسنل اتاق عمل را تهدی می کند .

آلفنتانیل و اتومیریت و نیتروس اکساید و ایزوفلوران و سوفنتانیل و تیو بنتال همگی جزء دسته ی بیهوش کننده عمومی اند و با اثر برروی میانسجی عصبی تضعیفی (گابا)  منجر به بیهوشی می شوند و مصرف در حاملگی جزء دسته C اند و مصرف در شردهی فقط با تجویز پزشک وبا احتیاط مصرف شود

انفلوران و سووفلوران و ستامین جزء دسته B اند و عوارض کمتری برای بیمار دارند

 

منابع : فرهنگ جامه کلینیکی داروهای ایران و جهان ، مکاتب داروهای ژنریک ایران (دکتر حجت الله اکبرزاده پاشا) 

برای ارسال نظر ثبت نام نمایید