داروهای ضد افسردگی در دوران بارداری

 

مصرف داروهای ضد افسردگی در دوران بارداری ممکن است سبب خطراتی برای نوزاد شود وی ممکن است قطع مصرف این داروها برای مادر در نیز خطرناک باشد. درمان افسردگی در دوران بارداری امری اساسی و مهم است. در صورتی که در دوران بارداری افسردگی درمان نشده موجود باشد ممکن است خانم باردار اترژی کافی برای مراقبت از خود نداشته باشد. ممکن سیگار بکشد یا از الکل استفادهکند و داروهای جذب شده از طریق شیر مادر به بدن کودک بسیار اندک هستند. مصرف الکل با مصرف داروهای ضدافسردگی ممنوع است،. سیامتیدین هم می تواند اثربخشی بیشتر از داروها را (دسیپرامین، دوکسپین، ایمیپرامین، پاروکستین و سرترالین) افزایش دهد. کشیدن سیگار باعث کاهش اثربخشی TCA می شود و ممکن حساسیت پوست به نور خورشید را افزایش دهند.

آمیتریپتلین: در دوران حاملگی C (روی جنین حیوان اثرات سوء داشته است.)

عوارض: خواب آلودگی، سرگیجه، عصبی شدن، بی قراری، تاکیکاردی، تغییرات ECG، تاری دید، افزایش اشتها، افزایش وزن، تهوع، استفراغ، تضعیف مغز استخوان

تداخلات دارویی: ممکن است تاحدودی پاسخ ضدهیپرتاسین داروهای ضدفشار خون کاهش یابد. تضعیف CNS با الکل ها خواب آورها، سداتیوها، تضعیف CNS تشدید می شود. با ضد انعقاد های خوراکی ممکن عارضه ی هیپوپروترومبینمی را افزایش دهد. مصرف بالودوپابیش فعالی سمپاتیکی همراه با هیپرتانسیون و هیپر کلسیمی متیل فنیدات سطح ضد افسردگی 3 حلقه ای را افزایش دهد.

کلومیپرامین: در دوران حاملگی گروه C است.

عوارض: خواب آلودگی، خستگی، خشکی دهان، یبوست، افزایش وزن، تاخیر در ادرار، تعریق زیاد، اختلال تمرکز، اقباس ادراری، اختلالات گوارش و تهوع، ناراحتی گوارشی C، ضعف رفتار تهاجمی. پریشانی

تداخلات: با الکل تضعیفCNS با داروهای ضد تیروئید باعث خطر آلرگرانوسیتوز را افزایش می دهد. با فنوتیازین ها اثرات سداتیو و آنتی کولیندژیک را افزایش می دهد. سایمتین غلظت سمیت دارو را افزایش می دهد. اثرات کلونیدین و گوآنادرل کاهش می دهد.

فلوکستین مصرف در دوران حاملگی گروه B

عوارض: سر درد، عصبی شدن، اضطراب، بی خوابی، تهوع ، اسهال، خستگی، سرگیجه، تومور، سوء هاضمه، تپش قلب، گررفتگی، درد سینه، بی اشتهایی، خشکی دهان، خارش در پوست، تعریق و واکنش های حساسیت مفرط.

تداخلات: مصرف همزمان تریپتوفان ممکن است سبب پریشانی، بی قراری و ناراحتی گوارش شود.

نیمه عمر دیازپام افزایش می یابد. ممکن است سمیت 3 حلقه ای را افزایش دهد.

ایمیپرامین: مصرف در دوران حاملگی گروهD

عوارض: تسکین خواب آلودگی، سرگیجه، خستگی، آتاکس، تومور، نوروپاتی محیطی، نشانه های اکستراپیرامیدال، دلیریوم، اختلال تمرکز، اغتشاش شعور، توهمات، اضطراب، خوابی، تاکیکاردی. هیپونسیون، بلوک قلبی، تورم بیضه، پاهای سرد و سیانوزه، پوسیدگی دندان، خشکی دهان، تاری دید، ریزش مو، دیس پنه، تسریق عرق، کهیر، خارش پوست، حساسیت نور

تداخلات دارویی: همراه MAOI ها باعث بحران هیپرپیرکسی، تاکیکاردی یا حملات ناگهانی را تسریع کند. با الکل CNS را تضعیف می کند همراه نوراپی نفرین و مولدهای سمپاتیک ممکن است سمیت قلبی را افزایش دهد.

سایمتیدین متتابولیسم کبدی ایمی پرامین را کاهش و لذا سطح آن را افزایش می دهد. متیل فنیدات متابولیسم ایمی پیرامین را مهار و لذا سیمیتس را افزایش می دهد.

ایزوکاربوکسازیذ مصرف در دوران حاملگی گروه C است.

عوارض: سرگیجه، تهوع، منگی، ضعف، خستگی، خواب آلودگی، سر درد، پرش عضلانی، تومور، مانیا، اختلال حافظه، آریتی ها، تاری دید، گلوکوم، اسهال، یبوست، لرز، راش پوستی، هپاتیت، یرقان، بی اختیاری، تداخلات دارویی، مپریدین، می تواند سبب کلاپس قلبی عروقی کشنده شود. کلیه غذاهای حاوی تیرامین ممکن است بحران هیپرتانسیون را تسریع کنند، بی هوش کننده ها اثرات هیپوتانسیو و تضعیف کننده ی CNS را تشدید می کند.

نور تریپ تیلن در زمان حاملگی گروه P است.

عوارض: احتباس ادراری، هایپوتانسیون وضعیتی، خواب آلودگی، حالت اغتشاش شعور آکرافولوسیتوز، خشکی دهان، تاری دید، واکنش های حساسیت.

تداخلات دارویی: همراه لودوپا مقلدهای سمپاتیک احتمال پیش فعالی سمپاتیکی همراه با هیپرتانسیون با داروهای تیروئیدی ممکن است احتمال آریتمی ها را افزایش دهند. سایمتیدین ممکن است سطح پلاسمای ضد افسردگی های سه حلقه ای را افزایش می دهد.

ترانیل سیپرومین سولفات مصرف در دوران حاملگی است.

عوارض: ورتیگو، رعشه، پرش عضلانی، سر درد، تاری دید، آریتمی ها، خشکی دهان، بی اشتهایی، یبوست، اسهال، ناراحتی شکمی، راش، ایمپوتنس، ادم محیطی و تعریق

تداخلات دارویی:الکل و سایر مضعف های CNS به اثرات تضعیف کننده ی سیستم عصبی مرکزی می افزاید. مپریدین می تواند سبب کلاپس قلبی- عروقی کشنده شود. بیهوش کننده ها اثرات هیپوتانسیو و تضعیف کننده ی CNS را تشدید می کنند. متریزامید خطر حملات ناگهانی را افزایش می دهد. مدرها و سایر داروهای ضد هیپرتانسیون به اثرات هیپوتانسیو می افزاید. تداخلات غذا دارو: غذاهای حاوی تیرامین ممکن است بحران هیپرتانسیو را تسریع می کند.

تری میپرامین در دوران بارداری در گروه C است.

عوارض: حملات ناگهانی، رعشه، اغتشاش شعور، تسکین، تاری دید، تاکیکاری، خشکی دهان

تداخلات دارویی: ممکن است تا حدودی پاسخ ضد هیپرتانسیو به داروهای کاهنده فشارخون را کاهش دهد. تضعیف کننده ی CNS الکل ها، خواب آورها، باربیتورانها و سداتیدها و پرسیو CNS را تشدید می کنند. ممکن است اثر هیپوپروترو مبینمی ضد انعقادهای خوراکی افزایش یابد. اتکلروینول ممکن است سبب دلیریوم گذرا شود. لودوپا و مقلدهای سمپاتیک احتمال پیش فعالی سمپاتیک همراه با هیپرتانسیون و هیپرکسی وجود دارد. همراه متیل فنیدات سطوح پلاسمایی TCA را افزایش می دهد و همچنین سیامتیدین هم باعث می شود.

موکلومبید

عوارض: سر درد، فشار در سر، خواب آلودگی، آشفتگی های خواب، سرگیجه، رعشه، افزایش پریشانی، بی قراری، عصبانیت، خستگی، افزایش اضطراب، اپیگاتر، ناخوشی، احساس پری شکم، درد شکم، تعریق.

تداخلات دارویی: با دادن موکلومبید بعد از یک وعده غذایی سرشار از تیرامین ممکن استتشدید اثر تیرامین به حداقل برسد. مصرف سایمتیدیانتظار می رود غلظت حالت پایدار موکلوبمید را تقرییبا 2 برابر سازد.

پاروکسیتین: گروه B در املگی

عوارض: سر درد، رعشه، پریشانی، اضطراب، سرگیجه، بی خوابی، رخوت، تهوع، یبوست، استفراغ، بی اشتهایی، اسهال، نفخ، افزایش اشتها، خشکی دهان، راش، خارش

تداخل دارویی: سایمتیدین سطوح پاروستین را افزایش می دهد. MAOLC باعث افزایش پاسخ منقبض کنندگی عروق منتهی به بحران هیپرتانسیو یا مرگ شوند.

ونلافاکسین: گروه B در حاملگی

عوارض: افزایش فشارخون و سرعت ضربان قلب، تپش قلب، احساس خستگی، سر درد، اضطراب، خواب آلودگی، استفراغ، خشکی دهان، یبوست، اختلال فعالیت جنسی، نارسایی نعوظ

تداخلات دارویی: سایمتیدین پالایش و نلافاکسین را کاهش می دهد. نباید همراه MAOI ها مصرف شود. باید 7 روز از مصرف آن بگذرد بعد MAOI مصرف شود.

مصرف داروهای دوره بارداری: ونلافاکستین، پاروکستین، فلوکستین

آمی تریپ تیلن، نورتریپ تیلین، سیتالوپرام، سرترالین، پوپروپیون، مصرف دارهای دوره ی شیردهی.


منبع: داروهای ژنریک ایران

برای ارسال نظر ثبت نام نمایید