داروهای چشم و گوش و بینی

 

نام علمی دارو (نام ژنریک)NAPHAZOLINE ANTAZOLINE:

گروه دارویی:

Antihistamines
آنتی هیستامین ها

 

موارد مصرف‌:

اين‌ فرآورده‌ به‌منظورتخفيف‌ تحريك‌ يا احتقان‌ چشم‌ يا درمان‌علائم‌ آلرژيك‌، التهاب‌ يا عفونت‌ چشم‌به‌كار مي‌رود.

مكانيسم‌ اثر:

نفازولين‌ با تحريك‌ مستقيم‌گيرنده‌هاي‌ آلفاي‌ موجود درشريانچه‌ها،موجب‌ تنگ‌ شدن‌ اين‌ عروق‌ و رفع‌ احتقان‌در چشم‌ مي‌گردد. آنتازولين‌ يك‌مسدودكننده‌ گيرنده‌ H1 هيستامين‌ است‌كه‌ پاسخ‌ عضلات‌ صاف‌ را نسبت‌ به‌ اثرهيستامين‌ مهار مي‌كند.

موارد منع‌ مصرف‌:

در گلوكوم‌ با زاويه‌باريك‌ نبايد مصرف‌ شود.

هشدارها:

در كودكان‌ و نوزادان‌ با مصرف‌اين‌ دارو ممكن‌ است‌ ضعف‌ سيستم‌عصبي‌مركزي‌، كه‌ به‌ اغماء و كاهش‌ قابل‌ توجه‌دماي‌ بدن‌ منجر مي‌شود،بروز كند.

عوارض‌ جانبي‌:

در صورت‌ جذب‌سيستميك‌ دارو احتمال‌ بروز افزايش‌فشارداخلي‌ چشم‌ به‌دليل‌ گشادشدن‌مردمك‌ چشم‌، بروز احتمال‌ زيادي‌ فشارخون‌،آريتمي‌ قلبي‌ و زيادي‌ قند خون‌ ناشي‌از نفازولين‌ و امكان‌ ايجادخواب‌آلودگي‌وجود دارد.

تداخل‌هاي‌ دارويي‌:

همزمان‌ مصرف‌ اين‌دارو با مهاركننده‌هاي‌ آنزيم‌مونوآمين‌اكسيداز (MAO) يا داروهاي‌ ضدافسردگي‌سه‌ حلقه‌اي‌، احتمال‌بالارفتن‌ فشار خون‌ راافزايش‌ مي‌دهد.

نكات‌ قابل‌ توصيه‌:

 1 ـ پس‌ از هر بار مصرف‌در ظرف‌ را خوب‌ بسته‌ و در جايي‌ دور ازنور نگهدار كنيد.
2
ـ مصرف‌ اين‌ دارو در كودكان‌ توصيه‌نمي‌شود.

مقدار مصرف‌:

مقدار 1-2 قطره‌ بر روي‌ملتحمه‌ چكانده‌ مي‌شود كه‌ برحسب‌ نيازهر 3-4 ساعت‌ تكرار مي‌گردد.

اشكال‌ دارويي‌:

Drops: Naphazoline HCI 0.05% +Antazoline Phosphate 0.5%

نام تجاری دارو:

قطره چشمی آناپریوین 10 میلی لیتر

ANAPRIVIN 10ML OPH DROP

 

Atropine Sulfate(Ophthalmic)

گروه دارویی:

ChelatorsAntidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها

 

موارد مصرف:


آتروپين به عنوان فلج كننده جسم مژگاني براي اندازه گيري عيب هاي انكساري دركودكان به كار مي رود. اين دارو همچنين جهت درمان التهاب مجموعه عنبيه، جسم مژگاني و مشيميه و براي ايجاد گشادي مردمك چشم تجويز مي شود تا چسبندگيجسم مژگاني به كپسول عدسي را برطرف كرده يا از بروز مشكلات ناشي از بيماريجلوگيري گردد.

مکانیسم اثر:


آتروپين يك داروي موسكاريني است كه از پاسخ عضلات اسفنگتر به عنبيه و عضلات تطابقي جسم مژگاني به تحريك استيل كولين، جلوگيري و باعث گشاد شدن مردمك چشم وفلج تطابق چشم ( فلج جسم مژگاني) مي شود.

فارماکوکينتيک:

مدت اثر اين دارو طولاني است و ممكن است تا 14 روز بعد از مصرف دارو باقي بماند.

هشدارها:


1-بيماران سالخورده نسبت به مصرف آتروپين حساسيت بيشتري دارند و احتمال بروز واكنش هاي سيستميك در آنها بيشتر است.
2- در بيماران مبتلا به گلوكوم اوليه يا بيماراني كه زمينه پيدايشگلوكوم با زاويه بسته در آنها وجود دارد، با احتياط فراوان تجويز شود.

عوارض جانبي:


افزايش حساسيت چشم به نور و تحريك چشم از عوارض اين دارو است.

تداخل دارویی:


آتروپين ممكن است با اثر ضد گلوكوم پيلوكارپين تداخل كند. اين دارو هم مي توانداثر گشادكننده مردمك آتروپين را خنثي كند. در صورت مصرف همزمان آتروپين بامهاركننده هاي كولين استراز چشمي، ممكن است اثر ضدگلوكوم و تنگ كننده مردمك چشم اين داروها خنثي شود.

نکات قابل توصيه:


1- اين دارو ممكن است تاري ديد يا حساسيت به نور ايجاد كند.
2- براي جلوگيري از جذب سيستميك، درموقع مصرف قطره آتروپين و تا 2-1 دقيقه بعد از آن، انگشت خود را روي مجراي اشكي(گوشه داخلي چشم) فشار دهيد.

مقدار مصرف:


بزرگسالان : در التهاب مجموعه عنبيه، جسم مژگاني و مشيميه 5/0- 3/0 سانتي متر ازپماد يك درصد يا يك قطره از محلول يك درصد 3-1 بار در روز بر روي ملتحمهمصرف مي شود. در درمان چسبندگي جسم مژگاني به كپسول عدسي، در فواصل زماني 5 دقيقه اي، هر بار يك يا دو قطره از محلول يك درصد آتروپين و يك قطره ازمحلول فنيل افرين در چشم چكانده مي شود و بعد از عمل جراحي يك يا دو قطره 3-1 بار در روز در چشم چكانده مي شود.
كودكان : به عنوان فلج كننده جسم مژگاني به منظور تعيين انكسار نور درچشم 3/0 سانتي متر از پماد 3 بار در روز براي 3-1 روز قبل از معاينه چشممصرف مي شود. در درمان التهاب مجموعه عنبيه، جسم مژگاني و مشيميه يا بهعنوان گشادكننده مردمك بعد از جراحي 5/0- 3/0 سانتي متر از پماد يك درصد 3-1 بار در روز بر روي ملتحمه ماليده مي شود.
در كودكان 5 سال و بزرگتر، براي تعيين عيب انكسار در چشم،يك قطره ازمحلول نيم تا يك درصد سه بار در روز به مدت 3-1 روز درچشم چكانده مي شود.در التهاب مجموعه عنبيه، جسم مژگاني و مشيميه، يك قطره از محلول نيم درصد 3-1 بار در روز مصرف مي شود. به عنوان گشاد كننده مردمك چشم بعد از عمل جراحي، يك قطره از محلول نيم درصد 3-1 بار در روز مصرف مي شود.

اشکال دارویی


Sterile Eye Drops: 0.5%
Sterile Eye Drops: 1%
Ophthalmic Ointment:1%

نام تجاری دارو

قطره چشمی آترین 1%ATRIN 1% OPH DROP

قطره چشمی اترین 0.5%ATRIN 0.5% OPH DROP

 

Betamethasone(Ophthalmic)

گروه دارویی:

Corticosteroids
کورتیکواستروئیدها

موارد مصرف:

 


بتامتازون در درمان حالت هاي التهابي و آلرژيك چشم و گوش كه به كورتيكواستروئيدها پاسخ مي دهند، به كار مي رود.

مکانیسم اثر:


در غلظت هاي بالاي موضعي كورتيكواستروئيدها با اثر مستقيم بر روي غشاء،اگزوداي سلولي و فيبريني و انفيلتراسيون بافتي را كاهش مي دهند. ممانعت ازفعاليت تشكيل كلاژن و بافت همبند، تاخير در توليد مجدد سلولهاي اپي تليال،كاهش تشكيل عروق جديد پس از التهاب و كاهش نفوذپذيري مويرگ هاي متورم ازديگر اثرات اين دارو مي باشند.

فارماکوکينتيک:


از طريق زلاليه، قرنيه، عنبيه، مشيميه، جسم مژگاني و شبكيه جذب مي شود.

موارد منع مصرف:


اين دارو در بيماري هاي قارچي چشم و گوش، التهاب سطحي حاد قرنيه ناشي از تبخال، سوراخ شدن پرده گوش، سل چشمي يا گوشي و بيماري ويروسي در مرحله عفونيحاد نبايد مصرف شود.

هشدارها:


دركساني كه مبتلا به آب مرواريد، گلوكوم مزمن با زاويه باز يا سابقه آن،التهاب گوش مياني و سايرعفونت هاي قرنيه و ملتحه چشم يا گوش هستند، بايد با احتياط مصرف شود.

عوارض جانبي:


تاري ديد، درد چشم، سردرد، و مشاهده هاله هاي نوراني در اطراف چراغ ها، پايينافتادن پلك ها و بزرگ شدن غير عادي چشم، سوزش و آبريزش از عوارض جانبي ايندارو هستند.

نکات قابل توصيه:


1- اگر پس از 7-5 روز بهبودي حاصل نشد و يا وضع چشم يا گوش بدتر شد، به پزشك مراجعه شود.
2- در صورت استفاده دارو در چشم مي توان آن را به طور مستقيم در گوشريخت و يا توسط گاز آغشته با دارو و يا فتيله پنبه اي در سوراخ گوش گذاشت. اين فتيله را هر 24-12 ساعت يك بار، بايد تعويض نمود.

مقدار مصرف:


ابتدا 1 تا 2 قطره هر 1 تا 2 ساعت به داخل چشمو 2 يا 3 قطره هر 2 تا 3 ساعت به داخل مجراي گوش چكانده مي شود و بتدريج در صورت تخفيف التهاب، مقدار مصرفدارو كاهش مي يابد.
نيم تا يك سانتي متر از پماد، 3-2 بار در روز يا هنگام خواب داخل پلك قرار داده مي شود.

اشکال دارویی:


Opthalmic/Otic Ointment: 0.1%
Sterile Ophthalmic/ Otic/ Nasal
Drops:0.1%

نام تجاری:

 

قطره های استریل چشمی، گوشی و بینی بتازونیت®

 

Betaxolol Hydrochloride

 

گروه دارویی:

Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی

موارد مصرف:


بتاكسولول به منظور كاهش فشار داخل چشم در مبتلايان به گلوكوم مزمن مصرفمي شود.

مکانیسم اثر:


اين داروبا مسدود كردن گيرنده هاي بتا آدرنرژيك، موجب كاهش فشار داخل چشم مي گردد.

موارد منع مصرف:


در مواردي چون برادي كاردي ايست قلبي، نارسايي قلبي، آسم و سابقه بيماري انسدادي راههاي تنفسي نبايد مصرفشود.

هشدارها:


در مبتلايان به ديابت و مياستني گراو با احتياط مصرف شود.

عوارض جانبي:


خشكي چشم و التهاب ملتحمه آلرژيك از عوارض جانبي هستند.

تداخل دارویی:


به دليل احتمال جذب سيستميك اين دارو، تداخل هاي دارويي مربوط به داروهايمسددگيرنده بتا آدرنرژيك ، در مورد بتاكسولول نيز صدق مي كنند.

نکات قابل توصيه:


بهمنظور جلوگيري از جذب سيستميك و بيش از حد دارو، بايد به هنگام مصرفبتاكسوسول و 2-1 دقيقه پس از مصرف آن، گوشه داخلي چشم با انگشت فشار دادهشود.

مقدار مصرف:


يك قطره از محلول دارو 2 بار در روز در چشم چكانده شود.

اشکال دارویی:


Sterile Eye Drops (as HCl): 0.5%

نام تجاری دارو:

قطره چشمی بتاکسول 0.5%BETAXOL 0.5% OPH DROP

 

Brimonidine Tartrate

گروه دارویی:

Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی

موارد مصرف:


اين فراورده براي درمان گلوكومبا زاويه باز يا افزايش فشار داخل كره چشم بكار مي رود.

مکانیسم اثر:


اين دارو آگونيست نسبتاً اختصاصي گيرنده هاي a 2 آدرنرژيك مي باشد.

فارماکوکينتيک:


بعداز مصرف موضعي مقداري جذب سيستميك دارد. نيمه عمر داروي جذب شده تقريباً سه ساعت است. متابوليسم دارو كبدي و دفع آن كليوي مي باشد.

موارد منع مصرف:


در صورت حساسيت به هر يكي از اجزاء فراورده بيماري هاي شديد قلبي عروقي، مصرف داروهاي مونوآمين اكسيداز (همزمان و تا 14 روز بعد از قطع دارو) اين دارورا نبايد مصرف كرد.

عوارض جانبي:


واكنشهاي آلرژيك، سردرد، پرخوني چشم، فوليكولهاي ملتحمه، سوزش، خارش، اشك ريزش،خواب آلودگي و خشكي دهان از عوارض جانبي شايع دارو مي باشد.

تداخل دارویی:


اين دارو را نبايد همزمان يا تا 14 روز بعد از قطع داروهاي مهاركننده منوآميناكسيداز مصرف كرد. مصرف همزمان اين دارو با داروهاي بتاآنتاگونيست، سايرداروهاي قلبي-عروقي ممكن است باعث افت فشار خون و كاهش ضربان قلب شود. مصرف همزمان با داروهاي مضعف سيستم عصبي مركزي موجب تشديد ضعف CNS مي شود. مصرف همزمان با ضدافسردگي هاي سه حلقه اي به دليل احتمال كاهش تاثير بريمونيدين با احتياط انجام شود

نکات قابل توصيه:


1- در صورت عدم كفايت مغز يا عروق كرونر، افت فشار خون وضعيتي، بيماري رينود،ترومبوآنژيت، اختلالات كبدي يا كليوي و افسردگي با احتياط مصرف شود.
2- به دليل عارضه خواب آلودگي و خستگي، براي بيماراني كه درفعاليت هاي خطرناك اشتغال دارند، بايد با احتياط به كار رود.

مقدار مصرف:


يك قطره سه بار در روز(هر 8 ساعت يك قطره) داخل چشم ريخته شود.

اشکال دارویی:Solution: 0.2%
Solution: 0.15%

نام تجاری دارو:

قطره چشمی آپو-بریمونیدین 0.2% 5میلی لیتر

APO-BRIMONIDINE Drop,Ophthalmic 0.2%,5 ml

قطره چشمی بریمونیدین 0.2% 5میلی لیتر

BRIMONIDINE Drop,Ophthalmic 0.2%,5 ml

قطره چشمی بریموگان 0.2%BRIMOGAN 0.2% OPH DROP

 

Brinzolamide

گروه دارویی :

Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی

موارد مصرف:


اين فراورده در درمانافزايش فشار داخل چشمي يا گلوكوم با زاويه باز مصرف مي شود.

مکانیسم اثر:


اين دارو با مهار آنزيم كربنيك انيدراز II در چشم باعث كاهش ترشح مايع زلاليه و كاهش فشار داخل چشم مي شو

فارماکوکينتيک:


درصورت مصرف موضعي، جذب سيستميك دارد. نيمه عمر دارو 111 روز است و دفع آن عمدتاً كليوي است.

موارد منع مصرف:


در صورت حساسيت به يكي از اجزاء فراورده و نارسايي شديد كليوي نبايد مصرف شود.

هشدارها:


1- در صورت نارسايي كليوي و كبدي بايد با احتياط مصرف شود.
2-چنانچه عوارض موضعي چشمي مثل التهاب ملتحمه و واكنشهاي چشم مشاهدهشد، مصرف دارو بايد قطع شود و قبل از شروع مصرف مجدد، بيمار بايد ارزيابيشود.

عوارض جانبي:


تاري موقتي ديد بعد از مصرف دارو، احساس طعم غير معمول، سوزش يا خارش، چشم خشك و التهاب و آب ريزش بيني و واكنشهاي آلرژيك و التهاب ملتحمه از عوارض جانبيمهم اين دارو مي باشند.

تداخل دارویی:


همزمان با داروهاي خوراكي مهاركننده كربنيك انيدراز و مقادير زياد ساليسيلاتها نبايد مصرف شود.

نکات قابل توصيه:


1-احتمال ايجاد عفونت باكتريائي و التهاب قرنيه، كاهش ديد و آسيب شديد چشميوجود دارد. لذا داروهاي چشمي را با رعايت مسائل بهداشتي براي جلوگيري ازآلودگي فراورده بايد بكار برد.
2-ماده محافظ موجود در اين فراورده (بنزالكونيوم كلرايد) ممكن است جذب لنز تماسي نرم شود، لذا حداقل 15 دقيقه بعد از مصرف دارو، لنز تماسي نرمدر چشم قرار داده شود.

مقدار مصرف:


يك قطره 3 بار در روز در چشم ريخته شود.

اشکال دارویی:


Ophthalmic Suspension 1%

 

 

نام تجاری دارو:

قطره چشمی آزوپت 10میلی گرم/میلی لیترAZOPT Drop,Ophthalmic 10 mg/ml

CromolynSodium(Ophthalmic)

گروه دارویی:

Antihistamines
آنتی هیستامین ها

موارد مصرف:


اين فراورده براي درمان كراتوكونژيكتيويت فصلي، كونژكتيويت فصلي و كراتيت فصلي بكار مي رود.

مکانیسم اثر:


كرومولين دگرانولاسيون ماست سل هاي حساس بعد از مجاورت با آنتي ژن هاي خاص و آزادسازي مياني هاي التهابي را مهار ميكند.

فارماکوکينتيک:


به مقدار خيلي كم(كمتر از 07/0%) جذب مي شود.

موارد منع مصرف:


در صورت حساسيت مفرط به يكي از اجزاء فراورده نبايد مصرف شود.

هشدارها:


1-پاسخ علامتي به درمان در طي چند روز ظاهر مي شود. اما بعضي اوقات درمان طولاني تر تا 6 هفته ضروري است.
2-مانند همه فراورده هاي چشمي حاوي تتراكلونيوم كلرايد، هنگام استفاده اين فراورده نبايد ازعدسي هاي تماسي نرم استفاده نمود.
3-در صورت لزوم مي توان اين دارو را همراه با گلوكوكورتيكوئيدها مصرف كرد.

عوارض جانبي:


خارش، سوزش، آبريزش و تورم چشم، خشكي اطراف چشم از عوارض جانبي اين دارو هستند.

مقدار مصرف:


2-1 قطره 6-4 بار در روز درمان فواصل منظم در هر چشم ريخته شود. يك قطره تقريباً حاوي 6/1 ميلي گرم كرومولين سديم است.

 

اشکال دارویی:


Eye drop:20mg/ml

نام تجاری دارو:


قطره چشمی کرمولین سدیم دی پی 2% 5 میلی لیتر

CROMOLYN SODIUM DP 2% 5ML OPH DROP

 

قطره چشمی ویزوکروم 2%VISOCROM 2% OPH DROP

 

 

 

 

 

Dexamethasone(Ophthalmic)

گروه دارویی                                                        :

Corticosteroids
کورتیکواستروئیدها

موارد مصرف:


دگزامتازون در درمان حالت هاي التهابي و آلرژيك چشم و گوش كه به كورتيكواستروئيدها پاسخ مي دهند، استفاده مي شود.

مکانیسم اثر:


درغلظت هاي بالاي موضعي كورتيكواستروئيدها اثرمستقيم برروي غشاءدارند.كورتيكواستروئيدها، اگزوداي سلولي و فيبريني و انفيلتراسيون بافتي را كاهش مي دهند. ممانعت از فعاليت تشكيل كلاژن و بافت همبند، تاخير در توليد مجدد سلول هاي اپي تليال، كاهش تشكيل عروق جديد پس از التهاب وكاهشنفوذپذيري مويرگ هاي متورم از ديگر اثرات اين دارو مي باشد.

فارماکوکينتيک:


از طريق زلاليه، قرنيه، عنبيه، مشيميه، جسم مژگاني و شبكيه جذب مي شود.

موارد منع مصرف:


اين دارو در بيماري هاي قارچي چشم و گوش، التهاب حاد قرنيه ناشي از تبخال،سوراخ شدن پرده گوش، سل چشمي يا گوشي و بيماري ويروسي در مرحله عفوني حادنبايد مصرف شود.

هشدارها:


دركساني كه مبتلا به آب مرواريد، گلوكوم مزمن با زاويه باز يا سابقه آن،التهاب گوش مياني، (به خصوص در كودكان )، و ساير عفونت هاي قرنيه و ملتحمهيا گوش هستند، اين دارو بايد با احتياط مصرف شود.

عوارض جانبي:


تاري ديد، درد چشم، سردرد و مشاهده هاله هاي نوراني در اطراف چراغ ها، پايينافتادن پلك ها و بزرگ شدن غير عادي چشم، سوزش و آبريزش از عوارض جانبي دارو هستند.

نکات قابل توصيه:


1-اگر پس از 7-5 روزبهبودي حاصل نشد و يا وضع چشم يا گوش بدتر شد به پزشك مراجعه شود.
2-در صورت استفاده دارو در گوش مي توان آن را به طور مستقيم در گوشريخت و يا توسط گاز آغشته با دارو و يا فتيله پنبه اي در سوراخ گوش گذاشت. اين فتيله را هر 24-12 ساعت يك بار بايد تعويض نمود.

مقدار مصرف:


يك قطره، هر 4-3 بار در روز در ملتحمه چكانده مي شود. در بيماريهاي شديد،درمان با 2-1 قطره هر يك ساعت شروع شده و بتدريج در صورت تخفيف التهاب،مقدار مصرف دارو كاهش مي يابد.

اشکال دارویی:


Sterile Ophthalmic/otic Drops 0.1%

نام تجاری دارو:

قطره چشمی دگزامتازون دی پی 0.1%DEXAMETHASONE DP 0.1% OPH DROP

قطره چشمی دگزون 0.1%DEXON 0.1% OPH DROP

 

Dorzolamide Hydrochloride

گروه دارویی:

Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی

موارد مصرف:


دورزولاميد به تنهايي يا به همراه داروهاي مسدد گيرنده بتا آدرنرژيك براي كاهش فشارداخل چشم گلوكوم با زاويه باز، گلوكوم پسودواكسفولياتيو، در بيماراني كهمصرف داروهاي مسددگيرنده بتاآدرنرژيك در آنها ممنوع است يا به آنها فوقپاسخ نمي دهند، به كار مي رود.

مکانیسم اثر:


اين دارو با مهار آنزيم انيدراز كربنيك در چشم و كاهش توليد بيكربنات درمايعاشكي و نيز آب ترشح شده به همراه آن فشار داخل چشم را كاهش مي دهد.

موارد منع مصرف:


اين دارو در نارسايي شديد كليوي يا اسيدوز هيپركلرميك نبايد مصرف شود.

هشدارها:


اين دارو در نارسايي كبدي با احتياط تجويز شود.

عوارض جانبي:


احساس مزه تلخ، سوزش و خارش چشم، تاري چشم، اشك ريزش، التهاب پلك و بافت ملتحمه، سردرد، تهوع، ضعف، ندرتاً بثورات جلدي و التهاب عنبيه و عضلات مژگاني ازعوارض جانبي اين دارو هستند.

مقدار مصرف:


روزي 3 بار هر بار يك قطره در چشم چكانده شود. در صورت استفاده همزمان ازداروهاي مسدد گيرنده بتاآدرنرژيك، روزي 2 بار از اين دارو استفاده شود.

اشکال دارویی:


Sterilege Drops (as HCl) :2%

نام تجاری دارو:

قطره چشمی ترسوپت 2%TRUSOPT Drop,Ophthalmic 2%

قطره چشمی بایوسپت 2%BIOSOPT 2% OPH DROP

قطره چشمی دورزامید 2%DORZAMIDE 2% OPH DROP

Homatropine

گروه داروییAntimuscarinic    :
آنتی موسکارینیک ها

 

موارد مصرف:

هماتروپين برا ي اندازه گيري ميزان خطاي انكساري، درمان التهاب عنبيه، جسم مژگاني ومشيميه، كمك بينايي در موارد حبابهاي محوري عدسي و نيز گشادكردن مردمك قبليا بعد از عمل جراحي بكار مي رود.

مکانیسم اثر:

اين دارو با مسدود كردن گيرنده هاي موسكاريني درعضله اسفنكتر عنبيه و عضلهتطابق دهنده جسم مژگاني، مانع از انقباض آنها توسط استيل كولين مي شود ودرنتيجه موجب گشاد شدن مردمك و فلج تطابق مي گردد.

فارماکوکينتيک:

ايندارو به راحتي از ملتحمه چشمجذب و سريعاً در بدن توزيع مي شود. مدت اثرآن از آتروپين كوتاهتر است. و اثر فلج جسم مژگاني و و گشادكنندگي مردمك چشم آن ممكن است بري 72-24 ساعت پس از تجويز دارو باقي بماند.

موارد منع مصرف:

اين دارو نزد مبتلايان به گلوكوم اوليه يا مستعد گلوكوم با زاويه و همچنين حساسيت به دارو نبايد مصرف شود.

عوارض جانبي:

برافروختگي و خشكي پوست همراه با دانه هاي جلدي در كودكان، از عوارض اين دارو هستند. بعلاوه، مصرف طولاني مدت هماتروپين ممكن است موجب بروز التهاب موضعي،احتقان عروقي، خيز، درماتيت تماسي، اگزودا و ورم ملتحمه آلرژيك شود.

تداخل دارویی:
هماتروپين ممكن است اثرات ضد گلوكوم و و اثرات تنگ كننده مردمك داروهايآنتي كولين استراز چشمي، يا پيلوكارپين را خنثي نمايد. تجويز همزمان ايندارو با داروهاي ضدافسردگي سه حلقه اي، داروهاي ضدپاركينسون، كينيدين،فنوتيازين ها، مپريدين، آمانتادين، ديسوپيراميد و برخي آنتي هيستامين هاموجب تشديد عوارض ناشي از بلوك سيستم عصبي كولينرژيك مي گردد.
مقدار مصرف:

يك قطره درچشم چكانده مي شود. در صورت لزوم مي توان در فواصل 5 دقيقه اي تا چند بار تجويز دارو را تكرار نمود

اشکال دارویی:

Drops:2%

نام تجاری دارو:

قطره چشمی هومیدرین 2%HOMYDRIN 2% OPH DROP
Fluorometholone

گروه دارویی:

Corticosteroids
کورتیکواستروئیدها

 

موارد مصرف:


اين دارو مثل همه كورتيكوستروئيدهاي چشمي براي درمان بيماريهاي آلرژيك والتهابي پلك ، ملتحمه، قرنيه، و قسمت قدامي كره چشم استفاده مي شود. اينفراورده به خاطر اينكه در صورت مصرف طولاني با احتمال خيلي كمي موجب افزايش فشار داخل چشمي مي شود. نسبت به ساير فراورده ها ترجيح داده مي شود.

مکانیسم اثر:


مانند ساير گلوكوكورتيكوئيدها با اتصال به گيرنده هاي سيتوپلاسميك و نهايتاًتوليد پروتئين هايي كه مسئول اثرات ضدالتهابي هستند، باعث كاهش علائم وعوارض التهاب مي شود.

فارماکوکينتيک:


از طريق مايع زلاليه، قرنيه، عنبيه، مشيميه، جسم مژگاني و شبكيه جذب خواهد شد. احتمال جذب سيستميك نيز وجود دارد.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود بيماري هاي قارچي چشم، التهاب قرنيه ناشی از عفونت حاد هرپسساده، سابقه سل فعال چشمی، بیماریهای حاد ویروسی، کاتاراکت، گلوکوم مزمن با زاویه باز یا سابقه فامیلی آن، عفونتهای قرینه و ملتحمه و حساسيت بهگليكوكورتيكوئيدها، نبايد اين فراورده را مصرف كرد.

هشدارها:


1-مصرف طولاني مدت اين دارو احتمال بروز افزايش فشار داخل چشمي، گلوكوم، عصببينايي و كاهش ميزان ديد، توليد كاتاراكت و عفونت هاي ثانوي چشم را افزايشمي دهد. درصورت مصرف دارو براي بيش از 10 روز فشار داخل چشمي و عدسي به طور مرتب بايد كنترل شود.
2- بعد از جراحي كاتاراكت، مصرف استروئيدها ممكن است بهبودي را به تاخير اندازد.

عوارض جانبي:


تاري موقت و ملايم ديد، سوزش، خارش و قرمزي و آبريزش از چشم، گلوكوم، نازك شدنقرنيه و پارگي كره چشم، افزايش فشار داخل چشم، آسيب عصب بينايي، كاتاراكتزيركپسولي، نقص در وضوح و ميدان ديد و عفونت ثانويه چشمي عوارض جانبي ايندارو هستند.

تداخل دارویی:


گليكوكورتيكوئيدها با افزايش فشار داخل چشمي ميزان تاثير داروهاي ضدگلوكوم را كاهش مي دهند. مصرف همزمان اين دارو با آنتي كولينرژيك ها نيز احتمال بروز گلوكوم حاد بازاويه بسته را افزايش مي دهد. مصرف همزمان اين دارو با لنزهاي تماسي موجبافزايش احتمال بروز عفونت مي شود

نکات قابل توصيه:


1-احتمال ايجاد عفونت باكتريايي و التهاب قرنيه، كاهش ديد و آسيب شديد چشميوجود دارد، لذا داروهاي چشمي را بايد با رعايت مسائل بهداشتي براي جلوگيرياز آلودگي بكار برد.
2-ماده محافظ موجود در فراورده (بنزالكونيوم كلرايد)ممكن است جذب لنزتماسي نرم شود، لذا حداقل 15 دقيقه بعد از مصرف دارو،لنز تماسي نرم درچشم قرار داده مي شود.
3-براي بيماران ديابتي يا بيماريهاي نازك كننده قرنيه و صلبيه با احتياط مصرف شود.
4-قبل از مصرف، ظرف دارو را به شدت تكان دهيد.

مقدار مصرف:


يك يا دو قطره ازسوسپانسيون دو تا چهار بار در روز روي ملتحمه ريخته شود.

اشکال دارویی:


Ophthalmic Suspnsion 0.1%

نام تجاری دارو:

قطره چشمی فلوکورتFLUOCORT OPH DROP

Gentamicin(Ophthalmic)

گروه دارویی:

Antibacterials
داروهای ضد باکتری

موارد مصرف:


اين دارو در عفونتهاي سطحي چشم ناشي از ميكروارگانيسم هاي حساس به دارو (مانند التهاب عفوني پلكها، ملتحمه، قرنيه، و مجراي اشكي) مصرف مي شود.

فارماکوکينتيک:


جنتامايسين ممكن است از طريق مخاط چشم جذب سيستميك شود.

عوارض جانبي:


احتمال بروز واكنشهاي حساسيتي مانند خارش، قرمزي، تورم يا ساير علايم تحريك در موضع مصرف وجود دارد.

نکات قابل توصيه:


از آنجا كه مصرف پماد چشمي ممكن است موجب تاري ديد شود بهتر است از پماد در شب و به عنوان داروي كمكي براي قطره چشمي استفاده شود.

مقدار مصرف:


حدود يك سانتي متر از پماد چشمي هر 12-6 ساعت بر روي ملتحمه گذاشته مي شود. درمورد قطره جنتامايسين يك قطره از دارو هر 8-4 ساعت در چشم چكانده مي شود. درابتداي درمان فواصل زماني بيننوبت هاي مصرف دارو بهتر است كم باشد وبا بهبود نسبي عفونت، فواصل زماني افزايش داده شود.

اشکال دارویی:


Ophthalmic Ointment: (as sulfate)3mg/g
Sterile Eye Drods: (as sulfate) 3mg/ml

نام تجاری دارو:

قطره چشمی جنتامایسین دی پی 3میلی گرم/میلی لیتر

GENTAMICIN DP 3MG/ML OPH DROP

قطره چشمی جنتکس 0.3%GENTEX 0.3% OPH DROP

 

Phenylephrine Zinc

 

گروه دارویی:

 

 

Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal

Decongestants
داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی

موارد مصرف:


اين دارو براي رفع احتقان چشم مصرف مي شود.

مکانیسم اثر:


فنيل افرين يك آمين مقلد سمپاتيك است كه گيرنده هاي آلفا آدرنرژيكدرعروقملتحمه را تحريك مي كند و موجب تنگي عروق مي شود. سولفات روي با اثر قابضخود، ريزش اشك را كاهش مي دهد و باعث افزايش طول اثر فنيل افرين مي گردد.

هشدارها:


1- اين دارو در افرادي كه مستعد ابتلا به گلوكوم با زاويه بسته (معمولاً سنينبالاي 60 سال )يا مبتلا به اين نوع گلوكوم هستند، بايد با احتياط فراوانمصرف شود.
2- در صورت تداوم يا بدتر شدن تحريك، مصرف دارو قطع گردد.


عوارض جانبي:


افزايش گرفتگي يا آبريزش بيني به ويژه پس از مصرف مكرر دارو ممكن است ديده شود. در صورت جذب سيستميك فنيل افرين عوارضي مانند سردرد يا سرگيجه، رعشه، اشكال در به خواب رفتن، افزايش غير عادي تعريق يا ضربان نامنظم و سريع قلب گزارش شده است.

نکات قابل توصيه:


براي كاهش جذب سيستميك دارو، بعد از مصرف، گوشه داخلي چشم را بايد به مدت چند دقيقه به آرامي فشار داد.

مقدار مصرف:


يك يا دو قطره سه بار در روز بر روي ملتحمه چكانده شود.

اشکال دارویی:


Drops:PhenylephrineHCl 0.12% + Zinc Sulfate 0.25%

 

 Phenylephrine

گروه دارویی:

 

 

 

Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants
داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی

موارد مصرف:


قطره فنيل افرين به عنوان گشادكننده سريع مردمك چشم و ضداحتقان چشمي و بيني مصرف مي شود.

مکانیسم اثر:


اين دارو يك مقلد سمپاتيك است كه مستقيماً گيرنده هاي آلفا-آدرنرژيك درعضلهگشادكننده مردمك را تحريك مي كند و اين عضله را منقبض مي كند. همچنينگيرنده هاي آلفا-آدرنرژيك در عروق ملتحمه و بيني را تحريك مي كند و موجبتنگي عروق مي شود.

فارماکوکينتيک:


90-10
دقيقه پس از مصرف قطره چشمي، اوج اثر دارو در گشاد كردن مردمك چشم ظاهر مي شود. طول اثر دارو 7-3 ساعت درچشم و در بيني 30 دقيقه تا 4 ساعت مي باشد.

هشدارها:


1-در افرادي كه مستعد ابتلا به گلوكوم با زاويه بسته هستند (معمولاً سنينبالاي 60 سال ) فنيل افرين بايد با احتياط فراوان مصرف شود.
2-مصرف مقادير زياد فنيل افرين در كودكان، و سالخوردگان و افراد مبتلا به بيماري قلبي، مي تواند باعث افزايش فشار خون گردد.
3-مصرف مكرر دارو، به ويژه درسالخوردگان، ممكن است موجب تنگي واجهشي مردمك و كاهش اثر گشادكننده مردمك اين دارو شود.

عوارض جانبي:


اين دارو در صورت جذب سيستميك مي تواند موجب افزايش فشار خون، سرگيجه و افزايش غير عادي تعريق و ساير علائم تحريك سمپاتيك گردد.

تداخل دارویی:


در صورت جذب سيستميك، پس از مصرف توأم فنيل افرين همراه با داروهاي ضدافسردگي سه حلقه اي مهاركننده هايآنزيم منوآمين اكسيداز MAO) ) و ماپروتيلينممكن است فشار خون افزايش يابد.

نکات قابل توصيه:


1-براي جلوگيري از جذب سيستميك دارو، به هنگام مصرف فنيل افرين و 2-1 دقيقهپس از مصرف آن، با انگشت روي گوشه داخلي چشم فشار داده شود.
2-به دليل گشاد كردن مردمك، ممكن است حساسيت به نور افزايش يابد. در صورت تداوم اين اثر بيش از 12 ساعت، به پزشك مراجعه شود.
3-در صورت درد چشم يا تغيير در بينايي يا بدتر شدن قرمزي و تحريك چشميا تداوم آن براي بيش از 72 ساعت، مصرف دارو قطع و به پزشك مراجعه شود.
4-به بيمار توصيه مي شود كه براي 2-1 ساعت پس از مصرف قطره چشمي از رانندگي اجتناب نمايد.

مقدار مصرف:


به عنوان تنگ كننده عروق چشم و گشادكننده مردمك چشم، يك قطره از محلول داروبر روي ملتحمه چكانده مي شود. در صورت نياز ميتوان اين مقدار را طي يك ساعت تكرار كرد. براي گشادكردن طولاني مدت مردمك چشم، يك قطره از محلول دارويي 3-2 بار در روز بر روي ملتحمه چكانده مي شود.

اشکال دارویی:


Ophthalmic Drops:10%
Nasal Drop:0.25%,0.5%

Polymyxin NH

گروه دارویی       :

Antibacterials
داروهای ضد باکتری

موارد مصرف :


اين دارو در درمان عفونتهاي ناشي از ميكروارگانيسم هاي حساس در مجراي خارجيگوش و التهاب عفوني مزمن گوش و پس از عمل جراحي ماستوئيدكتومي مصرف مي شود.

مکانیسم اثر:


اين فراورده تركيبي از پلي ميكسين B، نئومايسين و هيدروكورتيزون مي باشد.

فارماکوکينتيک:


نئومايسين در صوت پارگي گوش يا آسيب ديدگي بافت ممكن است جذب شود. احتمال جذب پلي ميكسين B و هيدروكورتيزون نيز وجود دارد.

هشدارها:

1-در صورت وجود التهاب پرده گوش يا وجود هر گونه عفونت قارچي يا ويروسي گوش، اين دارو بايد با احتياط مصرف شود.
2-مصرف اين دارو براي مدتي بيش از 10 روز توصيه نمي شود.

عوارض جانبي:


خارش، قرمزي يا ورم كه ممكن است علائم واكنش هاي حساسيت مفرط به دارو باشند، از عوارض جانبي دارو هستند.

نکات قابل توصيه:


براي راحتي بيمار مي توان يك تكه گاز استريل در مجراي گوش قرار داد و هنگام مصرف دارو، آن را با محلول دارو مرطوب ساخت.

مقدار مصرف:


بزرگسالان : چهار قطره 8-6 ساعت در مجراي گوش چكانده شود.
كودكان : سه قطره هر 8-6 ساعت در مجراي گوش چكانده شود.

اشکال دارویی:


Otic Drops: (Polymyxin B Sulfate 10,000 U + Neomycin Sulfate 5 mg + Hydrocotisone 10 mg)/ml

نام تجاری دارو:

قطره گوشی اتوسپورینOTOSPORIN OTIC DROP

قطره گوشی میکساکورتMYXACORT OTIC DROP

Polyvinyl Alcohol

گروه دارویی:

Stabilising and Suspending Agents
سوسپانسیون کننده ها و قوام دهنده های داروئی

موارد مصرف:


اين فراورده در مواردي مانند كمبود اشك، اختلال در ترشح طبيعي موكوس، خشكي چشم در بيماري هايي نظير التهاب خشك قرنيه و ملتحمه مصرف مي شود.

مکانیسم اثر:


اشك مصنوعي ثبات و ضخامت لايه اشكي جلوي قرنيه را زياد و زمان از بين رفتن اين لايه را طولاني مي كند. همچنين اين فراورده موجب مرطوب ماندن قرنيه و چشممي گردد.

هشدارها:


در صورت بروز حساسيت به اين فراورده، مصرف آن بايد قطع گردد.

عوارض جانبي:


بندرت تحريك چشم، تاري ديد يا چسبندگي پلك ها با مصرف اين فراورده ممكن است ديده شود.

نکات قابل توصيه:


1-مصرف بيش از 3 روز، تنها با تجويز پزشك توصيه مي شود.
2-در صورت استفاده از لنز تماسي هنگام مصرف فراورده بايد مراقب بود تا لنز از چشم خارج نشود.

مقدار مصرف:


در بزرگسالان و كودكان يك قطره از محلول 3 يا 4 بار در روز در چشم چكانده شود.

اشکال دارویی:


Drops:0.5%

نام تجاری دارو:

قطره چشمی اسنوتیرز 14 میلی گرم/میلی لیتر

SNO TEARS Drop,Ophthalmic 14 mg/ml

 

Prednisolone(Ophthalmic)

گروه دارویی:

Corticosteroids
کورتیکواستروئیدها

موارد مصرف:


پردنيزولون در درمان حالت هاي التهابي و آلرژيك چشم و گوش كه به كورتيكواستروئيدهاپاسخ مي دهند، استفاده مي شود. اين دارو ممكن است براي درمان طولاني مدتترجيح داده شود زيرا احتمال افزايش فشار داخل كره چشم، اين دارو كمتر باشد.


مکانیسم اثر:


در غلظت هاي بالا كه حتي ممكن است متعاقب استعمال موضعي نيز حاصل شود،كورتيكوستروئيدها ممكن است داراي اثرات مستقيم بر غشاء باشند. آنها از غشاء سلولي بدرون نفوذ كرده و با گيرنده هاي اختصاصي سيتوپلاسم كمپلكس تشكيل مي دهند كه پس از ورود بداخل هسته با DNA پيوند يافته و رونويسي mRNA وبدنبال آن ساخت آنزيمهاي پروتئيني را تشديد مي نمايند. اين آنزيم ها غايتاً مسئول اثرات ضدالتهابي كورتيكوستروئيدهاي موضعي در چشم مي باشند.

فارماکوکينتيک:


ازطريق زلاليه، قرنيه، عنبيه، مشيميه، جسم مژگاني، و شبكبه جذب مي شود. جذبسيستميك دارو فقط درمقادير خيلي بالا در صورت درمان طولاني مدت كودكاناهميت مي يابد.

موارد منع مصرف:


اين دارو در بيماري هاي قارچي چشم و گوش، التهاب سطحي حاد قرنيه ناشي ازتبخال، سوراخ شدن پرده گوش، سل چشمي يا گوشي و بيماري ويروسي در مرحلهعفوني حاد نبايد مصرف شود.

هشدارها:


1-در كساني كه مبتلا به آب مرواريد، گلوكوم مزمن با زاويه باز يا سابقه آن،التهاب گوش مياني،(به خصوص در كودكان )، و ساير عفونت هاي قرنيه و ملتحمهچشم يا گوش هستند،مصرفاين دارو بايد با احتياط مصرف شود.
2-كاربرد مكرر يا شديد كورتيكوستروئيدهاي چشمي ممكن است بهبودي قرنيه را به تعويق بيندازد.

عوارض جانبي:


تاري ديد، درد چشم، سردرد و مشاهده هاله هاي نوراني در اطراف چراغ ها، پايينافتادن پلك ها و بزرگ شدن غير عادي چشم، سوزش و آبريزش از عوارض جانبي دارو هستند.

نکات قابل توصيه:


اگر پس از 7-5 روزبهبودي حاصل نشد و يا وضع چشم يا گوش بدتر شد به پزشك مراجعه شود.

مقدار مصرف:


2-1
قطره 4-2 باردر روز در ملتحمه چكانده شود. در بيماريهاي شديد، درمان با 2-1 قطره هر يك ساعت شروع شده و بتدريج در صورت تخفيف التهاب، مقدار مصرفدارو كاهش مي يابد.

اشکال دارویی:


Drops:1%

نام تجاری دارو:

قطره چشمی پرکورد 1%PRECORD 1% 10ML OPH DROP

 

Sodium Chloride(Nasal)

گروه دارویی            :

Electrolytes
الکترولیت ها

موارد مصرف:


اين فراورده براي شستشوي سينوس ها و حفظ رطوبت، ترشحات بيني و كاهش خشكي والتهاب غشاء بيني(در سرماخوردگي ها، پايين بودن ميزان رطوبت، مصرف بيش ازحد ضداحتقان ها، آلرژي ها، خونريزي هاي خفيف بيني، خشكي زمستاني، مسافرتهاي هوايي، بارداري، اكسيژن درماني، سينوزيت مزمن، جراحي يا آندوسكوپيسينوس ها از طريق بيني و ساير تحريكات بكار مي رود

مقدار مصرف:


هر ساعت 6-2 قطره درهر مجراي بيني ريخته شود.

اشکال دارویی:


Nasal Drop

نام تجاری دارو:

قطره بینی رینوسالتین 0.65% 20 میلی لیتر

RINOSALTIN 0.65% 20ML NASAL DROP

قطره بینی سدیم کلراید راموفارمین 0.65%

SODIUM CHLORIDE RAMOPHARMIN 0.65% NASAL DROP

 

(Ophthalmic)Sodium Chloride

گروه دارویی:چشم- شستشو دهنده چشم

موارد مصرف:

کاهش ادم قرنيه (به‌وسيله اسمز آب از اپي‌تليوم نيمه نفوذپذير قرنيه، ادم قرنيه را کاهش مي‌دهد) رفع خشکى و التهاب مخاط بيني، و همچنين جهت شستشوى حفرات بدن.


Timolol Maleate

گروه دارویی  :

Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی

موارد مصرف:


تيمولول در درمان گلوكوم ساده مزمن، گلوكوم با زاويه باز و افزايش فشار داخلي چشم به كار مي رود.

مکانیسم اثر:


تيمولول گيرنده هاي بتا آدرنرژيك را بلوك مي كند و توليد مايع را در چشم كاهش ميدهد. اين دارو ممكن است موجب افزايش جريان خروج مايع از چشم شود.

فارماکوکينتيک:


زمانشروع اثر دارو 30 دقيقه و زمان رسيدن به حداكثر اثر 2-1 ساعت پس از مصرف ميباشد. طول مدت اثر 24 ساعت است. مقداري از دارو نيز ممكن است جذب سيستميك گردد.

موارد منع مصرف:


در آسم نايژه اي، بيماري انسداد مزمن ريوي، بيماري قلبي، شوك كارديوژنيك، بلوك قلبي و براديكاردي سينوسي نبايد مصرف شود.

هشدارها:


1-در التهاب برونش ها، آمفيزم بيماريهاي ريوي، بيماريهاي قلبي، ديابت مليتوس، هيپوگليسمي و هيپرتيروئيديسم بايد با احتياط تجويز شود.
2-در صورت بروز حساسيت به نور از عينك آفتابي استفاده و از قرار گرفتن در معرض نور خودداري شود.
3-بهنگام هرگونه جراحي از جمله جراحي هاي دندانپزشكي يا درمان اورژانس با احتياط مصرف شود.
4-ممكن است علائم هيپوگليسمي مانند افزايش ضربانات قلب را بپوشاند.

عوارض جانبي:


قرمزي چشمها يا پلكها، التهاب پلك ها، التهاب ملتحمه چشم، كراتيت، افتادگي پلك،كاهش حساسيت قرنيه، دوبيني و اختلالات بينايي از عوارض جانبي مهم دارو ميباشد.

مقدار مصرف:


در بزرگسالان يك قطره دو بار در روز مصرف مي شود.

اشکال دارویی:


Drops:( As Maleate):%0.5

نام تجاری دارو:

قطره چشمی تیمولول داروپخش 0.5%TIMOLOL DAROU PAKHSH 0.5% 5ML OPH DROP

قطره چشمی تیموبایولTIMOBIOL 0.5% OPH DROP

قطره چشمی اپتیمول 0.5%OPTIMOL 0.5%OPH DROP

Tropicamide

گروه دارویی:

Antimuscarinics
آنتی موسکارینیک ها

موارد مصرف:


تروپيكاميد به منظور گشاد كردن مردمك چشم و فلج عضله جسم مژگاني در روشهاي تشخيصي چشم پزشكي از جمله اندازه گيري ميزان خطاي انكساري و معاينه انتهاي چشم وميدرياز مورد نياز قبل و بعد از اعمال جراحي استفاده مي شود.

مکانیسم اثر:


تروپيكاميد يك داروي آنتي كولينرژيك است كه با مهار گيرنده هاي موسكاريني در عضلاتشعاعي عنبيه و عضله جسم مژگاني به ترتيب باعث گشاد شدن مردمك چشم و ايجادفلج عضله جسم مژگانيمي گردد

فارماکوکينتيک:


حداكثر اثر دارو درگشادكردن مردمك چشم بعد از 40-20 دقيقه و حداكثر فلج عضله جسممژگاني بعد از 35-20 دقيقه مشاهده مي شود. گشادي مردمك چشم به مدت 7-6 ساعت و فلج عضله جسم مژگاني به مدت 6-2 ساعت ادامه مي يابد.

موارد منع مصرف:


در گلوكوم با زاويه بسته يا استعداد ابتلا به آن و در كودكان مبتلا به صدمات مغزي يا فلج اسپاسمي و سندرم داون نبايد مصرف شود.

هشدارها:


1-دارو ممكن است باعث تاري ديد و افزايش حالت چشم به نور شود، لذا تا زمان واضحي ديد از رانندگي اجتناب شود.
2-براي ممانعت از رسيدن نورUV به چشم يا محافظت آنها در برابر نور خورشيد از عينكهاي آفتابي استفاده شود.

عوارض جانبي:


واكنشهاي رواني، اختلالات رفتاري در كودكان، خواب آلودگي و سردرد از عوارض جانبي اين دارو مي باشند.

نکات قابل توصيه:


1-اين دارو باعث تاري ديد و افزايش حساسيت چشم به نور مي گردد. در صورت تداوم اين عوارض به مدت بيش از 24 ساعت، پس از قطع مصرف دارو به پزشك مراجعهشود.
2-به دليل ايجاد تاري ديد از انجام فعاليت هاي بالقوه خطرناك نظير رانندگي خودداري شود.
3-احتمال بروز سوزش موقت چشم وجود دارد.

مقدار مصرف:


بزرگسالان : به عنوان فلج كننده تطابق براي اندازه گيري خطاهاي انكساري، يك قطره ازمحلول يك درصد روي ملتحمه چكانده مي شود. كه 5 دقيقه بعد تكرار مي گردد. براي معاينه انتهاي چشم، يك قطره از محلول 5/0 درصد، 20-15 دقيقه پيش ازمعاينه روي ملتحمه چكانده مي شود.
كودكان : به عنوان فلج كننده تطابق براي اندازه گيري خطاهاي انكساري در كودكان يك قطره از محلول 5/0 درصد روي ملتحمه چكانده مي شود كه 5 دقيقهبعد تكرار مي گردد.

اشکال دارویی:


Drops:%0.5
Drops: %1

نام تجاری دارو:

قطره چشمی میدراکس 1 درصدMYDRAX 1% OPH DROP

قطره چشمی میدراکس نیم درصدMYDRAX 0.5% OPH DROP

 

Naphazoline

گروه دارویی:

Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants
داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی

 

موارد مصرف‌:

 نفازولين‌ براي‌ تسكين‌ موقت‌احتقان‌، خارش‌ و تحريكات‌ خفيف‌ بيني‌ وچشم‌ ناشي‌ از آلرژي‌ به‌ عوامل‌ محيطي‌،عدسيهاي‌ تماسي‌ يا مطالعه‌ و رانندگي‌ زياداستفاده‌ مي‌شود. اين‌ دارو براي‌ تخفيف‌علائم‌ رينيت‌ و سينوزيت‌ نيز به‌كار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر:

نفازولين‌ يك‌ آمین مقلد سمپاتيك‌است‌ كه‌ با تحريك‌ مستقيم‌ گيرنده‌هاي‌آلفاي‌ موجود در شريانچه‌ها، موجب‌تنگ‌شدن‌ اين‌ عروق‌ و رفع‌ احتقان‌ چشم‌ يابيني‌ مي‌گردد.

 

 

 

 

فارماكوكينتيك‌:

اثر دارو بعد از حدود 10دقيقه‌ شروع‌ مي‌شود و حدود 2-6 ساعت‌ادامه‌ مي‌يابد.

 

موارد منع‌ مصرف‌:

 در گلوكوم‌ با زاويه‌باريك‌ نبايد مصرف‌ شود

 

هشدارها:

 1 ـ استفاده‌ از اين‌ دارو دركودكان‌ و نوزادان‌، به‌دليل‌ امكان‌ بروزضعف‌ سيستم‌ عصبي‌ مركزي‌ و در نتيجه‌اغماء و كاهش‌ شديد دماي‌ بدن‌، توصيه‌نمي‌شود.

 

2- مصرف‌ مكرر قطره‌ بيني‌ اين‌ دارو به‌مدت‌ چند روز، ممكن‌ است‌ باعث‌ احتقان‌ وآبريزش‌ واجهشي‌ بيني‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌:

 سوزش‌ موقت‌ چشم‌،خشكي‌ مخاط بيني‌، واكنشهاي‌ افزايش‌حساسيت‌، افزايش‌ فشار داخل‌ چشم‌،قرمزي‌ چشم‌، سردرد، تهوع‌، خستگي‌،تعريق‌ و افزايش‌ فشار خون‌ از عوارض‌ اين‌دارو هستند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌:

مصرف‌ توأم‌ دارو بامهاركننده‌هاي‌ آنزيم‌ مونوآمين‌ اكسيداز(MAO) و ضدافسردگي‌هاي‌ سه‌ حلقه‌اي‌،احتمال‌ بالارفتن‌ فشار خون‌ را زياد مي‌كند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌:

 1 ـ درمان‌ با اين‌ دارو رانبايد بيش‌ از 3-4 روز ادامه‌ داد، مگر اينكه‌پزشك‌ دستور داده‌باشد.

2- مصرف‌ اين‌ دارو در كودكان‌ و نوزادان‌توصيه‌ نمي‌شود.

 

 

مقدار مصرف‌:

 در بزرگسالان‌ يك‌ قطره‌ ازمحلول‌ چشمي‌ دارو هر 3-4 ساعت‌ وباتوجه‌ به‌ نياز بيمار، بر روي‌ ملتحمه‌چكانده‌ مي‌شود. دو قطره‌ از محلول‌ 0/05درصد آن‌، حداكثر هر 3 ساعت‌ يكبار، درهر سوراخ‌ بيني‌، چكانده‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Ophthalmic Drops : 0.1%

Nasal Drops : 0.05%

 

Tetracaine

رده درمانی: بی‌حس کننده موضعی

اشکال دارویی:قطره و آمپول

موارد مصرف:

قطره چشمی تتراکائین اصولاً جهت درمان درد چشم و بیحسی قرنیه بکار می‌رود. آمپول آن برای بی‌حسی نخاعی، اپیدورال، بلوک‌کردن عصب محیطی، پری‌نوریوم و اندام تحتانی به کار می‌رود.

مکانیسم اثر:

تتراکائین با رقابت با کلسیم در نشستن بر روی گیرنده‌های غشائی عصبی باعث کنترل عبور سدیم از وراء غشای سلولیمی‌شود و مرحله دپولاریزاسیون پتاسیل عمل را کاهش می‌دهد. این اثرات با تثبیت برگشت پذیر غشای سلولهای عصبی در نتیجه کاهش نفوذپذیری این غشا به یون سدیم، شروع و هدایت امواج عصبی را متوقف می‌کند.

عوارض جانبی:

واکنش‌های سیستمیک‌ممکن است به سرعت و یا با تاخیر و تا ۳۰دقیقه پس از تجویز دارو بروز کند، عوارض با شیوع کم آن عبارتند از کبودی‌رنگ پوست، اختلال بینایی و یا دوبینی، تشنج، سرگیجه، زنگ زدنگوش، لرزش یارعشه، عصبانیت و یا بیقراری غیر عادی وتهوع و استفراغ. اریتم، ادم و خارش نیز درمصرف موضعی دارو گزارش شده‌است.

 

 

 

CYCLOPENTOLATE HCL (Optic)

 

سیکلوپنتولات (چشم)

 

گروه دارویی :

چشم ـ گشاد‌کننده مردمک چشم، سيکلوپلژيک، آنتي‌کولينرژيک

 

 

مکانیسم اثر:

پاسخ اسفنكتر شعاعى مردمك و عمل تطابقى جسم مژگانى در مقابل تحريك كولينرژيك را مهاركرده و سبب گشادى مردمك و فلج تطابق مي‌شود

 

 

موارد مصرف:

فلج تطابقي، تعيين عيوب انكسارى چشم؛ با موارد تثبيت‌نشده مانند پيشگيرى از چسبندگى خلفى (چسبندگى جسم مژگانى به كپسول عدسي)، گشادشدن مردمك

 

میزان مصرف:

 

بالغين: يك‌قطره از محلول 1% آن را در چشم بچكانيد و پس از پنج دقيقه تكرار كنيد.
بچه‌هاى بزرگ‌تر از 6 سال: يك قطره از محلول 1- ۵/۰ درصد را رد چشم بچكانيد و پس از پنج دقيقه با يك قطره از محلول 5-1 درصد اين عمل را تكرار كنيد

موارد منع مصرف:

 در حساسيت مفرط، بچه‌هاى با سن كم‌تر از 3 ماه، گلوكوم موضعى زاويه باريك كونژنكتيويت

نام تجاری دارو:

Cyclogyl, Mydplegic

 

 

کتوفتالمیک® (کتوتیفن)

گروه دارو : ضد حساسیت

کاربرد:
قطره استریل چشمی کتوفتالمیک®بهمنظورتسکینموقتیخارشچشمیناشیازکنژنکتیویتآلرژیکبهکارمیرود.

مقدار و چگونگی مصرف دارو:

کودکان بالای 3 سال و بزرگسالان: یک قطره هر 8 تا 12 ساعت یکبار در چشم چکانده می شود.

شکل دارویی:

قطره های استریل چشمی کتوفتالمیک®سینادارودربطریهایپلاستیکی 5 میلیلیتریعرضهمیشوند

 

CHLORAMPHENICOL (Ophthalmic)

کلرامفنيکل (چشمي)

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

مكانيسم اثر:مهار ساخته‌شدن پروتئين باكتري

موارد مصرف: عفونت‌هاى ميكروبى سطح ملتحمه و قرنيه

میزان مصرف:

بالغين و بچه‌ها: چكاندن دو قطره در چشم يك الى سه بار در روز تا به جواب درمانى مطلوبى برسيم. به‌صورت موضعى پماد را به سطوح ملتحمه چشمى بماليد و هر 6-3 ساعت درصورت لزوم استفاده شود و اگر در موقع خوابيدن از فرم قطره‌اى آن استفاده مي‌شود نيز اين كار را انجام دهيد.


موارد منع مصرف: حساسيت مفرط

:شکل دارویی

Eye Drop

 

 

Glycerin pheniqe

گلیسیرین فنیکه

رده درمانی: عوامل موضعی گوش

اشکال دارویی: قطره

ترکیب شیمیایی:

این محلول محتوی 6.4 درصد فنل در پایه گلیسیرین است. فنل بر روی انواع باکتری‌ها و قارچ‌ها و ویروس‌ها اثر کشنده دارد. همچنین موجب شکسته شدن پیوندهای پروتئینی داخل سبوم گوش می‌شود. گلیسیرین به عنوان حلّال باعث نرم شدن جرم داخل مجرای گوش می‌شود.

موارد مصرف:

قطره گلیسرین فنیکه برای نرم کردن واکس گوش (جرم داخل مجرای خارجی گوش) بکار می‌رود تا کار شست و شوی گوش راحت‌تر انجام شود. همچنین از این محلول در درمان کمکی عفونت و تسکین دردهای خفیف گوش میانی و خارجی نیز استفاده می‌شود.

مقدار مصرف:

از آنجایی که هر اندازه جرم گوش نرم‌تر شود شست و شوی آن آسان‌تر و بدون درد است بنابراین حداقل مقدار مصرف این قطره قبل از شست و شوی گوش 3 بار در روز و هر بار 3 قطره به مدت 3 روز و یا مطابق تجویز پزشک است.

مکانیسم اثر:

واکس یا جرم داخل گوش، قطره روغنی گلیسرین فنیکه را به خود جذب کرده (مثل اسفنجی که آب را جذب می‌کند) و نرمتر می‌شود.فنل یک ضدعفونی کننده بسیار قوی است که بر روی انواع باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی و قارچ‌ها و ویروس‌ها اثر کشنده دارد. همچنین موجب شکسته شدن پیوندهای پروتئینی داخل سبوم گوش می‌شود. گلیسیرین در این ترکیب به عنوان حلّال و حامل به کار رفته و باعث نرم شدن جرم داخل مجرای گوش می‌شود.

عوارض جانبی:

حساسیت، آسیب به مجرا یا پرده صماخ ناشی از تورم جرم گوش. غلظت‌های بالاتر از 10 درصد فنل ممکن است موجب خورندگی و سفید شدن پوست شوند. ولی این عارضه با غلظت‌های پایین‌تر معمولاً مشاهده نمی‌شود و یا خفیف است. در صورت ایجاد التهاب و قرمزی و یا خارش و سوزش توسط محلول، موضع پوستی را با آب و صابون ملایم شست و شو دهید.

هشدار مصرف:

از ریختن دارو در چشم جداً خودداری کنید. در صورت ورود دارو به چشم بلافاصه محل را با مقدار زیادی آب بشویید و برای اطمینان از عدم آسیب‌ به سطح قرنیه به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری :

در جای خشک با دمای بین 8 تا 30 درجه سانتیگراد. پس از هر بار مصرف درب بطری را محکم ببندید. پس از باز شدن درب بطری دارو فقط تا 20 روز شرایط مناسب مصرف دارد، بنابراین پس از 20 روز توصیه می‌شود باقی مانده قطره استفاده نشود.

 

 

 

 

سیپلکس® (سیپروفلوکساسین(

 

گروه دارو : ضد باکتری

ترکیب:

هر 100 میلی لیتر محلول استریل چشمی سیپلکس®حاوی 0/3 گرمسیپروفلوکساسینهیدروکلرایدبهعنوانمادهموثرهوبنزالکونیومکلرایدبهعنواننگهدارندهمیباشد.

فارماکولوژی:
سیپروفلوکساسین یک فلوروکینولون ضد باکتری است که در غشای سلولی باکتریایی نفوذ کرده و از سنتز پروتئین جلوگیری می کند

کاربرد:
قطره چشمی سیپلکس®دردرمانزخمقرنیهوالتهابملتحمهناشیازانواعیازباکتریهایحساسکاربرددارد.

مقدار و چگونگی مصرف دارو:
1- درمان التهاب ملتحمه باکتریال ناشی از ارگانیسم های حساس:
اطفال بزرگتر از 1 سال و بالغین: 1 قطره هر 2 ساعت در ساعات بیداری به مدت 2 روز و سپس 1 قطره هر 4 ساعت در ساعات بیداری به مدت 5 روز دیگر بر روی ملتحمه هر چشم چکانده می شود.
2- زخم باکتریال قرنیه ناشی از ارگانیسم های حساس:
اطفال بزرگتر از 1 سال و بالغین: در روز اول درمان 2 قطره هر 15 دقیقه به مدت 6 ساعت و سپس 2 قطره هر 30 دقیقه در بقیه ساعات بیداری در چشم مبتلا چکانده می شود. در روز دوم درمان 2 قطره هر ساعت در ساعات بیداری و از روز سوم تا چهاردهم درمان 2 قطره هر 4 ساعت در ساعات بیداری در چشم مبتلا چکانده می شود.
اگر تا روز چهاردهم اپی تلیالیزاسیون مجدد قرنیه رخ نداد می توان درمان را ادامه داد.

شکل دارویی:
قطره های استریل چشمی سیپلکس®سینادارودربطریهایپلاستیکی 10 میلیلیتریعرضهمیشوند

دیکلوپتین® (دیکلوفناکسدیم)

گروه دارو: ضد التهاب غیر استروئیدی

ترکیب:

هر 100 میلی لیتر محلول استریل چشمی دیکلوپتین®حاوی 0/1 گرمدیکلوفناکسدیممیباشد

فارماکولوژی:

دیکلوفناک سدیم جزء دسته فنیل استیک اسید می باشد که دارای خواص ضد التهابی و ضد دردی است. به نظر می رسد این دارو آنزیم سیکلواکسیژناز را که در بیوسنتز پروستاگلاندین ها نقش اساسی دارد، مهار می کند

کاربرد:

قطره چشمی دیکلوپتین ®بهمنظوردرمانالتهابپسازجراحیآبمرواریدوتسکینموقتیدردوفتوفوبیدربیمارانیکهتحتجراحیعیبانکساریقرنیهقرارگرفتهاند،بهکارمیرود.

مقدار و چگونگی مصرف دارو:

1-   کاهش التهاب ناشی از جراحی آب مروارید:

يک قطره 4 بار در روز در چشم مبتلا چکانده می شود. درمان از 24 ساعت اول پس از جراحی شروع می شود و تا 2 هفته اول پس از عمل ادامه می يابد. در بعضی از بيماران لازم است درمان تا 6 هفته ادامه يابد.

2-   کاهش التهاب و فتوفوبی به دنبال جراحی عيب انکساری قرنيه:

ابتدا يک قطره يک ساعت قبل از عمل برروی ملتحمه چشم مبتلا چکانده می شود و سپس 15 دقیقه پس از عمل يک قطره ديگر چکانده می شود. از 6-4 ساعت پس از عمل مجدداً يک قطره 4 بار در روز به مدت 3 روز در چشم مبتلا چکانده می شود.

3-   درمان التهاب ناشی از کنژنکتيويت، کراتوکنژنکتيويت، زخم های قرنيه و post traumatic inflammation

يک قطره 5-4 بار در روز بر روی ملتحمه چشم مبتلا چکانده می شود.

4-   مهار ميوز يا سنتز پروستاگلاندين ها و کاهش cystoid macular edema بعد از عمل جراحی:

يک قطره تا حداکثر 5 بار طی 3 ساعت قبل از عمل، در دقايق 30،15 و 45 پس از عمل و پس از آن 5-3 بار در روز (برحسب نياز) در ملتحمه چشم مبتلا چکانده می شود

شکل دارویی:

قطره های استریل چشمی دیکلوپتین®سیناداروبهدربطریهایپلاستیکی 5 میلیلیتریعرضهمیشوند.

برای ارسال نظر ثبت نام نمایید