نانولوله های کربنی (Carbon Nanotube)

نانولوله های کربنی (Carbon Nanotube) روشی تازه در دارورسانی مستقیم به سلولهای هدف

این یک عکس فضایی از یک مجمع الجزایر نیست بلکه یک عکس فوری میکروسکوپیک از سلولهای سرطان ریه (به رنگ سبز و قرمز) است که حریصانه نانولوله های کربنی   (به رنگ طلایی) را می بلعند.

به نظر می رسد این نانوتیوبها (نانولوله ها) وسیله ی بالقوه مناسبی برای رساندن داروها و ژنها به داخل سلولهای هدف بوده و در هدف درمانی سرطان موثر باشند.

اما ابتدا باید مسیرهای ورود بدون تخریب این نانولوله ها به داخل سلول بررسی و بهینه شوند و روشی مورد استفاده شود تا این نانولوله ها بصورت مستقیم وارد سلولهای هدف برسند. به دلیل گوناگونی سلولها و تفاوتهایی در غشای سلولی به نظر می رسد باید این نانولوله ها برای هر نوع سلولی بهینه شوند که کار دشواری است اما لااقل ایده خوب و مناسبی برای رساندن مستقیم دارو به داخل سلولها می باشد.


برای ارسال نظر ثبت نام نمایید